Menu
veranderen doe je zelf, maar soms niet alleen!
SO. bureau voor schoolontwikkeling is een opleidings-, trainings- en coachingsbureau van eigenaar Dick Vogel.

EFFECTIEVE COMMUNICATIE


 

Vanuit contact leidinggeven

De basis van goed lesgeven is de geslaagde interactie tussen leerling en leraar. Goede communicatie houdt in dat een leraar goed te volgen is en op een positieve manier en vanuit contact leiding geeft. Effectieve communicatie maakt het voor leerlingen mogelijk om af te stemmen op de leraar. De communicatie is dan voor leerlingen goed te volgen en te begrijpen.

Interactie principes

De kwaliteit van interactie is sterk van invloed op het ontwikkelen van een goede relatie. In de workshop leren deelnemers het goed of soms nadrukkelijk hanteren van interactie principes, wat vriendelijk leidinggeven vanuit contact mogelijk maakt. Je kunt interactie-elementen bewust hanteren in situaties waarin contact niet meer vanzelfsprekend verloopt.

Doel

 • Een goede interactie tussen leraar en leerling als basis voor een prettige en veilige leer- en werkomgeving.
 • Zelfvertrouwen, motivatie en zelfstandigheid van leerlingen bevorderen door het aantal positieve
     contactmomenten tussen leraar en leerling uit te breiden.

Werkvormen

Oefeningen en praktijksimulaties laten de theorie aansluiten aan de werkpraktijk van de deelnemers. Op het programma staan onder andere;

 • korte theoriepresentaties,
 • videoanalyse van een les van een collega,
 • Gezamenlijk vaststellen van prestatie indicatoren.

Opbrengst

Deelnemers worden zich bewust van interactie-elementen, dit maakt bewust hanteren van interactie principes en vriendelijk leidinggeven vanuit contact mogelijk. Deelnemers versterken de volgende competenties;

 • nadrukkelijk hanteren van interactie principes,
 • vanuit contact beslist vriendelijk leidinggeven,
 • efficiĆ«nt communiceren op groepsniveau.

Aantal deelnemers: het voltallig schoolteam. Duur: 1 dagdeel.

top

LASTIGE OUDERGESPREKKEN


 

Gespreksvaardigheden

Deze workshop scherpt bewustzijn en vaardigheden aan op het gebied van gespreksvaardigheden in lastige gesprekken. Deelnemers leren om een gesprek waarin emoties een rol spelen in goede banen te leiden, met weerstand om te gaan en om werkelijk goed te luisteren.

De klacht als gratis advies

Spanningsvelden in de samenwerking met ouders kunnen leiden tot handelingsverlegenheid. Dit is zeker het geval als de leraar niet (h)erkent wat ouders beweegt, wat zij nodig hebben of wat zij van de professional verwachten. Kritiek van ouders kan waardevol zijn bij het verbeteren van de kwaliteit van lessen of school. Deze gedachte ligt ten grondslag in deze workshop.

Voor wie?

Voor leraren en andere functionarissen die hun bewustzijn over het verloop van lastige oudergesprekken willen vergroten en hun eigen rol daarin willen verkennen.

Inhoud

Klagen spreekt niet over verlangen, maar behandelt frustratie. Wanneer je achter de klacht kan kijken kun je waardevolle interventies plaatsen. Welk advies, welk verlangen, welke kwetsbaarheid gaat achter de klacht schuil? De omzetting van een klacht naar een positieve formulering maakt van een klacht een kans. In de training komen de volgende thema's aan de orde:

 • Communicatieve vaardigheden; actief luisteren, samenvatten, (door)vragen, afsluiten,
 • reguleren en structureren van een gesprek,
 • non-verbaal gedrag,
 • invloed uitoefenen,
 • omgang met emoties.

Werkvorm

Deelnemers trainen specifieke houding en vaardigheden die horen bij lastige gesprekken. Leren door zelf te doen en leren van elkaar. We oefenen gespreksvaardigheden via praktijksimulaties voor integratie van kennis en vaardigheid. Dikwijls wordt er een trainingsacteur ingezet.

Opbrengst

Deze workshop scherpt bewustzijn en vaardigheden op het gebied van effectieve gespreksvoering. Deelnemers versterken de volgende competenties:

 • Gespreks- en uitdrukkingsvaardigheid winnen aan kracht,
 • luisteren en echt horen wat de ander zegt,
 • inlevingsvermogen,
 • ontspannen kunnen sturen daar waar nodig,
 • omgang met weerstand en emoties.

Aantal deelnemers: het voltallig schoolteam (30 maximum). Duur: 1 dagdeel.

top

COACHENDE GESPREKSVOERING


 

Coachende vaardigheden

De leerlingbegeleiding verschuift steeds meer naar coaching: dit betekent dat leraren de verantwoordelijkheid voor gedrag en leerproces naar draagkracht bij de leerlingen laten. Leerlingen worden uitgenodigd te reflecteren op behaalde resultaten en gestimuleerd tot oplossingsgericht denken. Een leraar-coach bevordert autonomie, zelfsturing, verantwoordelijkheid en stimuleert leerlingen eigen keuzes te maken. Een workshop voor verdere ontwikkeling van coachende vaardigheden.

Inhoud

Een coachgesprek vraagt coachende vaardigheden. Deelnemers trainen de specifieke houding en vaardigheden die horen bij coachen. Onderdelen hierbij zijn:

 • Basis gespreksvaardigheden.
 • Houdingsaspecten als coach.
 • Gespreksinterventies.

Werkvorm

Korte theoriepresentaties, video-analyse van een coachgesprek van een van de deelnemers en praktijksimulaties voor integratie van kennis, vaardigheid en attitude.

Opbrengst

Deze dynamische workshop scherpt bewustzijn en vaardigheden aan op het gebied van coachende gespreksvaardigheden met leerlingen. De deelnemer die de workshop coachende gespreksvoering heeft bijgewoond;

 • is zich bewust van eigen houdingsaspecten als coach,
 • kan 12 gespreksinterventies bewust inzetten,
 • kan specifieke coachende interventietechnieken toepassen.

Aantal deelnemers: het voltallig schoolteam (30 maximum). Duur: 1 dagdeel.

top
over so
visie
wie?
klantwaardering
opdrachtgevers
contact